گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد

نشانی دفتر هماهنگی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، نبش کوچه مرمر، پلاک 22، واحد 7

شماره تلفن و دورنگار:  41 13 80 88- 021

شماره تلفن شبکه های اجتماعی:   6077 987 935 – 98+

ایمیل:

  • گروه اتوماسیون صنعتی و مکانیک:  info@iran-automations.ir
  • گروه رباتیک:  info@iran-robotics.ir
  • بخش آموزش: training@iran-automations.ir

راه ارتباط