ایران رباتیک

رباتهای صنعتی

رباتهای سفارشی

CUSTOMIZED ROBOTS

CUSTOMIZED ROBOTS

رباتهای بازرسی فنی

رباتهای چرخدار

رباتهای پرنده

قیمت رقابتی در کنار کیفیت بالا

 • قیمت پایین در مقایسه با نمونه های خارجی
 • هزینه پایین و کیفیت بالا قطعات مصرفی

قطعات با کیفیت

 • دقت بالا در زمان ساخت قطعات
 • بکارگیری قطعات استاندارد از سازندگان اصلی
 • دسترس پذیری و قابلیت اطمینان بالای دستگاه

خدمات پس از فروش

 • پاسخگویی سریع به درخواست کارفرما
 • گارانتی یک ساله تعمیر رایگان دستگاه
 • گارانتی ده ساله تامین قطعات

همکاری در نت

 • بازرسی دوره ای و پایش وضعیت دستگاه ها
 • تعمیر و نگهداری دستگاه ها
 • انجام آنالیز ریشه ای خرابی دستگاه ها

بهینه سازی و بازطراحی

 • بهینه سازی خط تولید
 • نوسازی خط تولید
 • بازطراحی فرآیند تولید