ایران اتوماسیون

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی

گروه ایران اتوماسیون، یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی پروژه های اتوماسیون صنعتی است. از کارهای این شرکت می توان به پروژه های انجام شده در زمینه انبارهای هوشمند، سامانه های خودکار، سیستم کنترل و ابزار دقیق خطوط تولید، تجهیزات پزشکی، سیستمهای مکانیزه (هیدرولیک و پنوماتیک)، مجموعه های مدرن سرگرمی و تفریحی (پارکها و شهرهای بازی) و بهینه سازی، داده کاوی و هوشمند سازی خطوط تولید را نام برد.