ایران رباتیک

سازنده ربات های صنعتی

گروه ایران رباتیک، یکی از سازندگان نام آشنا در زمینه ساخت رباتهای صنعتی و سیستمهای رباتیک است. رباتهای کارتزین و گانتری، رباتهای استوانه ای و اسکارا برخی از این نمونه هاست که در سایزها و کاربردهای گوناگون طراحی و ساخته می شود. همچنین سیستمهای رباتیک بر پایه نیازهای صنایع گوناگون بگونه سفارشی طراحی و ساخته می شود.