ایران رباتیک

سازنده ربات های صنعتی و سیستمهای رباتیک

گروه ایران رباتیک، یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه طراحی، ساخت و راه اندازی رباتهای صنعتی و سیستمهای رباتیک است. از ساخته های این شرکت می توان رباتهای کارتزین و دروازه ای، رباتهای ستونی، رباتهای اسکارا و راه اندازی ایستگاه های پالتایزر را نام برد. این رباتها در سایزها و کاربردهای گوناگون طراحی و ساخته می شود.