ایستگاه پالت گذاری

راهکاری برای افزایش سرعت بسته بندی و جابجایی محصولات

ایستگاه پالت گذاری (palletizing station) به بخشی از یک خط تولید گفته می شود که در آن محصول بسته بندی شده که بصورت قوطی، کیسه و کارتن درآمده است بایستی بر روی پالت یا جعبه چیده شود. بطور کلی این ایستگاه از چهار بخش زیر تشکیل شده است:

1- کانوایر برای آوردن کارتن ها به درون ایستگاه

2- دستگاه پالت رسان خودکار برای آوردن پالتهای خالی

3- ربات پالتایزر از نوع دروازه ای یا اسکارا

4- ایستگاه چینش و کانوایر برای بردن پالتهای چیده شده