ایستگاه پالت گذاری یا دستگاه پالتایزر

راهکاری برای افزایش سرعت بسته بندی و جابجایی محصولات

ایستگاه پالت گذاری یا دستگاه پالتایزر به بخشی از یک خط تولید گفته می شود که در آن کالای بسته بندی شده که بصورت قوطی، کیسه، کارتن درآمده است بایستی بر روی پالت یا جعبه چیده شود. بطور کلی ایستگاه پالتایزر از چهار بخش زیر تشکیل شده است:

1- کانوایر برای آوردن کالا به درون ایستگاه

2- دستگاه پالت رسان خودکار برای آوردن پالتهای خالی

3- ربات پالتایزر از نوع دروازه ای یا دستگاه پالتایزر ویژه

4- ایستگاه چینش و کانوایر برای بردن پالتهای چیده شده