دوره های آموزشی

با نگر به اینکه آرمان گروه صنعتی ایرانیان رباتیک و اتوماسیون نژد کمک به صنعت کشور برای پیشرفت و بالا بردن توان ساخت درون کشور و بهبود فرآیند ساخت و تولید می باشد، همراستا با انجام پروژه های صنعتی، آموزش دانش اتوماسیون صنعتی با شیوه های نوین برای دوستداران این زمینه فراهم آمده است.